In de Dorpsraad vereniging zich de bewoners van Loenen aan de Vecht en houden zich bezig met alles wat goed is voor de saamhorigheid, de verbinding, de
ontwikkeling van het dorp, leidend tot een dorp met een actief en bruisend karakter. Leidraad daarbij zijn: de Agenda van Loenen en de Identiteitskenmerken.

De Dorpsraad heeft een bestuur dat nieuwe activiteiten initieert, en zorgt dat deze opgepakt en afgerond worden. Deze  poll gaat in op de vraag wat u verwacht van de Dorpsraad en het bestuur van de Dorpsraad, welke rollen en activiteiten horen wél bij de dorpsraad, en welke ‘minder’.

Wat vindt u van de participatie, van de zichtbaarheid en van de communicatie?

U wordt gevraagd wat u vindt van ledenaantal en contributie.

De gemeente verlaagt de bijdrage voor de dorps- en wijkraden vanaf volgend jaar. Willen we (meer) activiteiten, dan zal het lidmaatschap verhoogd moeten worden en/of het ledenaantal omhoog. Met meer leden hebben we bovendien een sterker mandaat richting de gemeente.

© 2024 Dorpsraad