Loenen aan de Vecht is een prachtig dorp met veel oude monumenten en een rijk verenigingsleven. Hoewel het fijn wonen en werken is in Loenen zal er het nodige worden opgepakt om de leefbaarheid verder te verbeteren. Op dit deel van de site leest u meer over de historie van Loenen, de plannen die er voor ons dorp zijn gemaakt en is er ruimte voor verenigingen, organisaties en ondernemers om zich aan u voor te stellen.