De tafel van Loenen

Loenen aan de Vecht: Een Zorgzaam Dorp!

Loenen aan de Vecht staat de komende jaren voor enkele grote uitdagingen: vergrijzing, langer thuis blijven wonen, en personeelstekorten bij zorgorganisaties zoals jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Ook de woningmarkt zit vast. Dit zijn landelijke problemen die ons mooie dorp raken.

Maar laten we ook de positieve kanten benadrukken! Mensen willen graag zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig wonen in een omgeving waar ze mensen kennen en waar genoeg te doen is. En Loenen is precies zo’n plek. Als we onze krachten bundelen, kunnen we in Loenen deze uitdagingen het hoofd bieden. Samen met inwoners, zorgpartijen, verenigingen, kerken, de gemeente en ondernemers.

We nodigen je uit om deel te nemen aan een Tafel van Loenen op woensdagavond 11 september.

De avond begint met een inspirerend verhaal uit Austerlitz. Jan Smelik zal ons vertellen hoe zij sinds 2012 de zorg en welzijn in eigen hand hebben genomen in dit dorp op de Utrechtse Heuvelrug.

Daarna praten we in kleinere groepen over welke stappen wij zelf kunnen zetten. Praat met ons mee over hoe wij als dorp voor elkaar willen zijn! Wat hebben we nodig van zorgorganisaties, de gemeente, maar ook van onze eigen inwoners?

De Tafel van Loenen 

 

Datum: 11 september 2024

Tijdstip:

19:00 Kerk open, ontvangst met koffie en lekkers.
19:30 uur aanvang, 21:30 uur afsluiting.

Locatie: De Grote Kerk, Dorpsstraat 49, Loenen aan de Vecht.


Er wordt tevens voor een hapje en een drankje gezorgd.

Wij hebben jou nodig als inwoner van Loenen om ons dorp mooier, beter, leuker en gezonder te maken!

De Dorpsraad 

in samenwerking met:

De Vechtstreek, Momenz, De Grote Kerk, Seniorenraad

© 2024 Dorpsraad