De gemeente is voor ons een heel belangrijke gesprekspartner en ook andersom. Veel voor Loenen belangrijke zaken worden door de gemeente vertaald in beleid en dat leidt weer tot uitvoering door en acties van de gemeente. Belangrijk is dat de gemeente weet wat er leeft bij de burgers van Loenen aan de Vecht en dat men niet alleen de goede dingen oppakt maar zaken ook goed doet.

De gemeente doet daarom zijn best om goed naar de burgers te luisteren. Onze Dorpsraad behartigt de collectieve belangen van de bewoners van Loenen en de gemeente luistert daarom goed naar ons.

Elk kwartaal hebben wij overleg met de wijkwethouder voor Loenen aan de hand van agendapunten die door beide partijen worden aangebracht. Daarnaast neemt de Dorpsraad deel aan werkgroepen die ingesteld worden om over een bepaalde opgave na te denken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Klankbordgroep Herinrichting Rijksstraatweg.

De Dorpsraad is onafhankelijk van de gemeente. Wij nemen soms standpunten in die niet overeenkomen met die van de gemeente. In hoeverre onze standpunten worden meegenomen in de besluitvorming is afhankelijk van onze argumenten en het draagvlak daarvoor bij belanghebbenden.