Onze Dorpsraad is er voor alle burgers van ons dorp. De Dorpsraad behartigt immers ook uw Loenense belangen bij de gemeente en overige publieke overheidsorganen.

Met uw lidmaatschap ondersteunt u ons in het vertegenwoordigen van onze gezamenlijke belangen. Hoe meer burgers van Loenen lid zijn, des te beter zal men naar ons luisteren. Uw lidmaatschap kost u de kleine bijdrage van € 7,50 per jaar. De hoogte van de contributie wordt elk jaar door de leden van de Dorpsraad vastgesteld. Wilt u ons extra ondersteunen in onze activiteiten, dan is een hogere bijdrage altijd welkom. Wat mag u van ons verwachten?

  • Algemene belangenbehartiging

  • Regelmatig worden de leden door ons via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

  • Elk jaar kunnen onze leden de algemene ledenvergadering bijwonen voor informatie en inspraak; ook leggen wij daar verantwoording af voor het door ons gevoerde beleid.

  • Waar nodig vragen wij om uw mening of zorgen wij ervoor dat de inspraak goed wordt geregeld.

  • Leden kunnen  zich aanmelden voor activiteiten en onderwerpen waarvoor wij ons als Dorpsraad willen inzetten. Uw actieve deelname stellen wij zeer op prijs.

Wilt u zich aanmelden, gebruik dan dit inschrijfformulier

Bent u verhuisd buiten Loenen aan de Vecht en/of wenst u zich niet langer meer vertegenwoordigd te worden door de Dorpsraad?

Dan kunt u zich uitschrijven met dit uitschrijfformulier

© 2024 Dorpsraad