Onze Dorpsraad is er voor alle burgers van ons dorp. De Dorpsraad behartigt immers ook uw Loenense belangen bij de gemeente en overige publieke overheidsorganen.
Met uw lidmaatschap ondersteunt u ons in het vertegenwoordigen van onze gezamenlijke belangen. Hoe meer burgers van Loenen lid zijn, des te beter zal men naar ons luisteren. Uw lidmaatschap kost u de kleine bijdrage van € 7,50 per jaar. De hoogte van de contributie wordt elk jaar door de leden van de Dorpsraad vastgesteld. Wilt u ons extra ondersteunen in onze activiteiten, dan is een hogere bijdrage altijd welkom. Wat mag u van ons verwachten?
  • Algemene belangenbehartiging
  • Regelmatig worden de leden door ons via de Nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
  • Elk jaar kunnen onze leden de algemene ledenvergadering bijwonen voor informatie en inspraak; ook leggen wij daar verantwoording af voor het door ons gevoerde beleid.
  • Waar nodig vragen wij om uw mening of zorgen wij ervoor dat de inspraak goed wordt geregeld.
  • Leden kunnen leden zich aanmelden voor activiteiten en onderwerpen waarvoor wij ons als Dorpsraad willen inzetten. Uw actieve deelname stellen wij zeer op prijs.

Wilt u zich aanmelden, gebruik dan dit inschrijfformulier

Bent u verhuist buiten Loenen aan de Vecht en/of wenst u zich niet langer meer vertegenwoordigd te worden door de Dorpsraad?

Dan kun zich uitschrijven met dit uitschrijfformulier

© 2024 Dorpsraad