Loenen aan de Vecht kent een interessante en veel bewogen geschiedenis. Deze geschiedenis wordt min of meer gedeeld met de dorpen Nieuwersluis, Loenersloot, Vreeland en Nigtevecht. Deze dorpen markeerden door de eeuwen heen de grens tussen Fries en Romeins gebied en vervolgens tussen Fries en Frankisch gebied. Later werd het de grens tussen de Stichtse (Utrechtse) en Hollandse gebieden. Nu ligt Loenen in de provincie Utrecht en maakt het samen met de eerder genoemde dorpen en met Breukelen en Maarssen deel uit van de gemeente Stichtse Vecht.

De naam Loenen stamt af van de oude benaming Lona. Deze naam is terug te vinden op een oude schenkingsakte van 21 april 953. Aan de naam Lona zijn verschillende betekenissen toegedicht. De meest waarschijnlijke is dat Loenen is afgeleid van het Duitse “Lo” (lucus) wat “bos” betekent, met de toevoeging “na”, zoals ook voorkomt in “Hattna” (Houten) en “Marsna” (Maarssen). In de loop van de tijd werd Lona verbasterd tot Loenen. Loenen heeft haar naam dus te danken aan de bosrijke omgeving. Door de verandering van de waterstand en verschillende grote stormen is het landschap ingrijpend veranderd.

Wilt u meer weten over onze historie dan verwijzen wij u graag naar de Historische Kring Loenen (www.hkloenen.nl) en het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake (www.niftarlake.com).