Informatiebijeenkomst Gemengd Wonen op de Heul - 22 feb 2023

 

Gemeente Stichtse Vecht, woningcorporatie Vecht & Omstreken en zorgaanbieder Kwintes organiseren op woensdag 22 februari een informatiebijeenkomst over het Gemengd wonen project in Loenen aan de Vecht. U kunt inlopen van 19.30 – 21.30 uur in Cultureel Centrum ’t Web in Loenen (Spinnerie 15) om informatie op te halen en vragen te stellen.

 

Om iets te doen aan de krapte op de woningmarkt is de gemeente van plan op het vierde voetbalveld van Sportpark De Heul in Loenen aan de Vecht 40 tijdelijke woningen te realiseren, voor de duur van 15 jaar. Er komen woningen voor starters, voor mensen die een minimale of geen eigen woonruimte hebben (zogenoemde marginaal gehuisvesten) en voor dak- en thuislozen.

 

De 40 sociale huurwoningen zijn voor het merendeel voor starters bestemd, waarbij inwoners van Loenen voorrang krijgen. Ook heeft onze gemeente te maken met steeds meer mensen die marginaal gehuisvest zijn. Marginaal betekent: op de bank slapend bij familie of vrienden, in een caravan, in een auto of boot. En er is grote behoefte aan woningen voor dak- en thuislozen, die met begeleiding binnen 2 jaar weer zelfstandig kunnen wonen.

 

Van de toekomstige bewoners wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan het zijn van ‘een goede buur’ voor elkaar. Starters kunnen zich inschrijven op Woningnet. Bij meer dan 20 aanmeldingen wordt geselecteerd op motivatie voor deelname aan het gemengd wonen project. De selectie van marginaal gehuisvesten en dak- en thuislozen loopt via de betrokken zorgaanbieders.

 

De gemeente heeft een aanvraag ingediend bij het Rijk voor toepassing van de Crisis- en herstelwet. Dit is een voorwaarde om de tijdelijke woningen maximaal 15 jaar te mogen plaatsen in plaats van de gebruikelijke 10 jaar. Als het Rijk de aanvraag honoreert, kan de gemeente via een procedure van 8 weken de vergunning voor het bouwen van de tijdelijke woningen en de afwijking van het bestemmingsplan in gang zetten. Bij deze vergunningverlening geldt een normale bezwaar- en beroepsprocedure.

 

Als alle voorbereidingen naar wens verlopen en de vergunning wordt verleend, verwacht de woningbouwvereniging de woningen in de tweede helft van dit jaar te kunnen plaatsen.

© 2024 Dorpsraad